Hora, hora zelená je

1.
Hora, hora zelená je,
[:hora, hora zelená je,
na nej skala vysoká je.:]

2.
Na tej skale orol sedí,
[:na tej skale orol sedí
a ja ver, po hore chodím.:]

3.
Jáger, jáger, nestrel do mňa,
[:jáger, jáger, nestrel do mňa,
malý choseň vezmeš zo mňa.:]

4.
Mám ja krídla vypršané,
[:mám ja krídla vypršané,
čierne očká vyplakané.:]

5.
Čierne očká, čo plačete,
[:čierne očká, čo plačete,
veď vy moje nebudete.:]