Keď mi prišla karta narukovať

1.
Keď ma v tom Kubíne odobrali,
tak mi tí pánové povedali.
[:Počkaj ty, regrúte, budeš ty banovať,
keď ti príde karta narukovať.:]

2.
Keď mi prišla karta narukovať,
dal som si muziku došikovať.
[:Páni muzikanti, zahrajte mi čardáš,
prvého októbra rukovať mám.:]

3.
Keď mi začala tá muzika hrať,
začali mi slzy z očí padať.
[:Slzy moje, slzy, na zem nepadajte,
čo ste milovali zanechajte.:]

4.
A keď sa Janoško do vojny bral,
prišiel pod okienko, smutne zvolal.
[:Podajže mi, milá, podaj trochu vody,
lebo vo mne moje srdce zhorí.:]

alebo

Keď mi prišla karta narukovať,
dal som si muziku došikovat,
[:páni muzikanti, zahrajte mi čardáš,
prvého oktobra rukovať mám.:]

A oni mi pekne začali hrať,
mne začali z oči slzy padať,
[:za mnou nezaplače otec ani matka,
ale budú plakať tri dievčatka.:]

Jedna bude plakať, mal som ju rád,
druhá dude plakať, bol som jej brat
[:a tá tretia plače, šej, haj, lebo musí,
lebo tá odo mňa prsteň nosí.:]

Prsteň, prsteň, prsteň, s modrým očkom,
čo mi dala milá pod oblôčkom,
[:pod oblôčkom dala, horko zaplakala,
bodaj by ťa nikdy nespoznala.:]

alebo

1.
Kec mi prišla karta narukovac,
dal som si muziku prišikovac.
[:Páni muzikanci, zahrajce mi čardaš,
peršoho októbra rukovac mám.:]

2.
Muzikanci prišli začali hrac,
začali mi z očú slyzy padac.
[:Neplače za mnu ocec ani mamka,
lem za mnu plaču tri dzivčatka.:]

3.
Jedna budze plakac, mal som ju rad,
druhá budze plakac, bul som jej brat.
[:A tá treca budze bo, i plakac muši,
bo ona odo mne chlapca noši.:]

*****
1.
Ked mi prišla kartka narukovac,
dal som si muziku došikovac,
[:paňi muzikanci zahrajce mi čardaš,
peršeho oktobra rukovac mam.:]

2.
A ked mi začala muzika hrac,
začaľi mi solzi z oči padac,
[:kamaraci mojo zropce mi po voľi,
ice že vi za mňe do tej vojni.:]

3.
Ja na vojnu pujdzem - chlapec mladi,
nezaplače za mnu človek žadni,
[:ňezaplače za mnu ocec aňi mamka,
aľe budu plakac tri dzifčatka. :]

4.
Jedna budze plakac, že som jej brat,
druha budze plakac, mal som ju rad
[:a ta treca plače, bo ona aj muśí,
bo ona ode mňe brušek nośí.:]


alebo:
Keď mi prišla karta narukovať
Repište, Pohronie
Zdroj: Jozef Bahúl

1.
Keď mi prišla karta narukovať,
dal som si muziku došikovať.
[:Páni muzikanti, zahrajte mi čardáš,
prvého októbra rukovať mám.:]

2.
Prvého októbra, rukovať mám,
komu že ťa milá, zanechať mám.
[:A ja ťa zanechám svojim kamarátom,
pokiaľ sa ja vrátim z vojny domov.:]

3.
A ja sa nevrátim, bo som mladý,
za mnou nezaplače, človek žiadny.
[:Za mnou nezaplače, šej, háj, otec, matka,
ale budú plakať tri dievčatka.:]

4.
Jedna bude plakať, mal som ju rád,
druhá bude plakať, bol som jej brat,
[:a tá tretia plače, šej, háj, lebo musí,
lebo tá odo mňa prsteň nosí.:]

5.
A to bol prstienok s modrým očkom,
vzali mi ho chlapci pod oblôčkom.
[:Neboli to chlapci, boli to ženáči,
už sa môj prstienok, nenavráti.:]


alebo:
Keď mi prišla karta
Očová

1.
Keď mi prišla karta narukovať,
dav som si muziku došikovať.
Páni muzikanti, zahrajte mi čardáš,
prvýho októbra rukovať mám.

2.
Akože ja, smutný, na tú vojnu,
komu ja zanahám moju milú.
A ja ju zanahám svojim kamarátom,
dokiaľ sa ja vrátim z vojny domov.

3.
A ja sa nevrátim, bo som mladý,
za mnou nezaplače človek žiadny,
za mnou nezaplače otec ani matka,
ale budú plakať tri dievčatka.

4.
Jedna bude plakať, bou som jej brat,
druhá bude plakať, mau som ju rád
a tá tretia plače, šej haj, lebo misí,
lebo tá odo mňa prsteň nosí.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť