Kapura, kapura

1.
Kapura, kapura, na kapure rače.
Zochabil me frajir, teraz za mnu plače.
[:Hej a teraz mu prišla, hej, duma do rozuma,
že ja mu najlepšia frajiročka bula.:]

2.
Kapura, kapura, na kapure rigeľ.
Zochabil me frajir, v tom je veľký figeľ.
[:Hej a teraz mu prišla, hej, duma do rozuma,
že ja mu najlepšia frajiročka bula.:]

3.
A kedz me zochabil, šak ja tomu rada,
ňebudzem ja chodzic jak chustočka bľada.
[:Hej, jak chustočka bľada, hej, jak trava želena,
len budzem ja chodzic jak ruža červena.:]

4.
Mamko moja ľuba, co ze mnu robice,
kvitňem vam jak ruža, vi me zatracice.
Nebudzem ja chodzic jak chustočka bľada.
[:Hej, kvitňem vam jak ruža, hej, jak ten ružovi kvet,
mamko moja ľuba, ňezatracce mi svet.:]