Duj, duj, duj, duj

1.
Duj, duj, duj, duj, dešuduj,
te čumidav, te čumidav parno muj.
[:O parnomuj čumidav, gerekostar kikidav,
šarlagi,šarlagi te chudav.:]

alebo:
1.
Duj,duj, duj, duj dešuduj,
tečumi da, tečumi da parnomuj.
[:O parnomuj čumi da dere kostar astarap,
šajľage, šajľage astarap.:]

2.
Dva a dva a dvacať krát,
chcel ma milý, chcel ma milý poboskať
[:na moje obé líčka, červené jak ružička,
vymaľované od slniečka.:]

3.
Dva a dva a dvacať krát,
chcel ma milý, chcel ma milý zanechať,
[:poboskal ma na líčko a pošepkal tichúčko,
ľúbim ťa ty moje srdiečko.:]

4.
Dva a dva a dvacať krát,
nesmie milý, nesmie milý zabúdať
[:že jeho čierne očka, moje červené líčka
zaviažu naše dve srdiečka.:]

alebo:
1.
Duj,duj, duj, duj, nešuduj,
dešumi da, dešumi da panobuj,
[:hopa nomi šumi dá, lema nodi šikáva,
šaj lali, šaj lali šikava.:]

alebo:
1.
Duj, duj, duj, duj, dešuduj,
te čumidav, te čumidav párnomuj,
[:o párnomuj čumidav geregostar khitinav,
šarlagi, šarlagi khitinav.]