Chodila dievčina po hore plačúci

1.
[:Chodila dievčina po hore plačúci,:]
[:postretla čipkára, hej, čo čipky predáva.:]

2.
[:Čipkáru, čipkáru, pre živého Boha,:]
[:či mi je čipôčka, hej, na jeseň hotova?:]

3.
[:Hotová, hotová, ale ju nenesiem,:]
[:musíš, dievča, čakať, hej, až na druhú jeseň.:]

4.
[:Ja by aj čakala, frajer sa mi žení,:]
[:nebudem, nebudem, hej, čakať do jeseni.:]

5.
[:Nebudem, nebudem, do jeseni čakať,:]
[:zunovalo sa mi, ej, moje vlásky česať.:]

6.
[:Moje vlásky česať, vrkoče zapletať,:]
[:nebudem, nebudem, hej, do jesene čakať.:]

7.
[:Chodila dievčina okolo Trenčína,:]
[:hľadala milého, hej, sivýma očima.:]