Redovi še začina

1.
[:Redovi še začina,:]
[:svatka kolač načina.:]

2.
[:Starši družba tancuje,:]
[:svatka naj še richtuje.:]

3.
[:Naša mlada jak babka,:]
[:začepila ju svatka.:]

4.
[:A ked svatka ňemože,:]
[:ta jej družba pomože.:]

5.
[:Paľo družba, šmeje še,:]
[:bili taľar stoji še.:]

6.
[:Bili, bili, biľučki,:]
[:bo ma gambi ceňučki.:]

7.
[:Naša mlada bars šumna,:]
[:družba na ňu dzeku ma.:]

8.
[:Predaj, družbo, gubaňu,:]
[:viber sebe jak paňu.:]

9.
[:No ľem, družbo, pozachodz,:]
[:budze tvoja perša noc.:]

10.
[:Naša mlada šumna je,:]
[:aľe ňerobotna je.:]

11.
[:Naša mlada z Poľanki,:]
[:ňescela jesc rezanki.:]

12.
[:Naša mlada jk vaľec:]
[:zancuje z ňu zasraňec.:]

13.
[:Naša mlada hop, hop, hop,:]
[:tancuje z ňu šarkan chlop.:]

14.
[:Ľem bi jedla jablučka,:]
[:žebi bula ceňučka.:]

15.
[:Ej, miľena, miľena,:]
[:čom poscilka zburena.:]

16.
[:Mački miši lapaľi,:]
[:ta poscilku zburaľi.:]

17.
[:Anďeľi še raduju,:]
[:kamaratki tancuju.:]

18.
[:Teraz še Boh raduje,:]
[:bo zos bratom tancuje.:]

19.
[:Ľepši bi še radoval,:]
[:kebi Jančo tancoval.:]

20.
[:Jaj, bačičku, skadzi sce,:]
[:vi še nam bars pačice.:]

21.
[:A i vaša podoba,:]
[:bo sce šumna osoba.:]

alebo:

1.
[:Začiname redovi,:]
[:či uš každi hotovi.:]

2.
[:Redovi še začina,:]
[:kolačok še načina.:]

3.
[:Ľem ti družba poza choc,:]
[:budze tvoja perša noc.:]

4.
[:Starši družba tancuje,:]
[:svatka naj še richtuje.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť