Keď som ja v tej Ukrajine bojovau

1.
Keď som ja v tej Ukrajine bojovau,
veľa rázy som na Boha zavolal.
[:Bože dobrý, Bože milý, Bože môj,
zachovaj mi, milovaný, život môj.:]

2.
Milý Pán Boh moje prosby vyslyšal,
ja môj život milovaný zachoval.
[:Ďakujem ti, Pane Bože, za ten dar,
že som ja v tej Ukrajine nezostal.:]

3.
Ukrajina zem široká, prekliata,
po tebe je krv slovenska rozliata.
[:Guľky pršia ako dáždnik z oblakov,
krv sa leje z tých slovenských vojakov.:]

4.
Veľa sa nám tam guľôčok dostalo,
veľa chlapcov bez rúk, bez nôh zostalo,
[:ženy plaču, nariekajú aj s deťmi,
že nevidia svojich otcov už nikdy.:]

5.
Prechodí sa pán kapitán po cimre,
číta rozkaz veliteľstva čo bude.
[:Číta rozkaz veliteľstva, chlapci do predu!
Vybojovať tú slovenskú slobodu.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť