Už me odobraľi

1.
Už me odobraľi, už to darmo,
položiľi na mňe češke jarmo,
a ja toto češke jarmo nošic mušim,
o svojim roskošu zabuc mušim.

2.
Pokrejtočko moja, drahi poklad,
už ja ce oplakal na tišickrat,
ket mi mojo mlade časi na dum pridu,
až mi z mojich očoch slizi ceču.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť