Modrým kvitne fialôčka

1.
Modrým kvitne fijalvočka, ni žltým,
klameš milý, čo si ty k nám nechodiv?
[:Jasný mesiac svedkom býval,
veľa ráz si so mňou stával poľa nás.:]

2.
Veľa rečí si poľa nás poviedav,
vrelie bozke na tvár si mi podávav,
[:sľubuvav si ty predo mňou,
že si ty verný frajer moj, sklamav si.:]

3.
Oklamav si, beťár edom, ni lem raz,
preto tebe nemož veriť nigda viac,
[:lebo ty mňa nemiluješ,
každý večer druhej tájdeš, mňa nekceš.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť