A od Prešova

1.
[:A od Prešova a od Prešova
a od Prešova v tým poľu.:]
[:Neše še Janík, šerdečko mojo,
neše še Janík na koňu.:]

2.
[:A za ním idze, a za ním idze,
a za ním idze ocec, mac.:]
[:Vrac še Janíčku, šerdečko mojo,
vrac še Janíčku, vrac še, vrac.:]

3.
[:A ja še veru, a ja še veru,
a ja še veru nevrácim.:]
[:Radšej svoj život, šerdečko mojo,
radšej svoj život utracim.:]

4.
[:A za ňim idze a za ňim idze,
a za ňim idze frajirka,:]
[:solzi ucira, prehorko plače,
prehorko plače ňechodzi.:]

5.
[:Šicko še žitko rozžeľeňelo,
jara pšenička ňeschodzi,:]
[:mala ja chlapca preľubeneho,
aľe už do na ňechodzi.:]


alebo:

A ot Prešova

1.
[:A ot Prešova a ot Prešova
a ot Prešova f tim poľu,:]
[:ňeše še Jaňík, šerdenko mojo,
ňeše še Jaňík na koňu.:]

2.
[:A za ňim idze, a za ňim idze,
a za ňim idze ocec, mac,:]
[:vrac še Jaňičku, serdečko mojo,
vrac še, Jaňičku, vrac še, vrac.:]

3.
[:A ja še vera, a ja še vera,
a ja še vera ňevracim,:]
[:račej svoj život, serdečko mojo,
račej svoj život utracim.:]