Švárne kone, pekné voly

1.
Švarné kone, pekné voly,
sena, žita do stodoly,
[:v dome príležitost,
peknú urečitost,
mal som vše dost.:]

2.
Mal sem, mal sem, premarhal sem,
cuzie milé miloval sem,
[:peknie nevestičky,
a švarné dievčičky,
pestoval sem.:]

3.
Nevesty jsú zlô neštestia,
když te zvedú, zle te uctia,
[:i mne zle uctili,
nebo me zhubili,
pokazili. :]

4.
Dost lúbili, dost užili,
zlúpeného potupili,
[:když komora prázná,
sotvy te viac kdo zná,
nik neuzná. :]

5.
Ostatnia grešla v mej kasy,
kde jsú moje milé časy?
[:Moja dobrá vôla mnohým
vdečná bola,
už minula.:]

6.
Ach, čo je moja odplata?
Plešina, diera, záplata,
[:zarastená brada,
a pustá zahrada,
trada-rada!:]

7.
Boli časy, ešte budú,
ešte na mne nezabudnú,
[:prejde čas neštestí,
bude bez neresti
Sent-keresty!:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť