Čom ty neprišov

1.
Čom ty neprišov jak misjac vyšol ja tebe čekala,
[:či koňa nemaš, či dražky neznaš, maty nepuskala.:]

2.
I koňa ja mam, i dražky ja znam, i maty puskala,
[:najmenša sestra, bodaj nevzrosla, sidelce skryvala.:]

3.
Najstarša sestra sidelce znašla, koňa osidlala,
[:idy bratiku do ďivčinoňky, što tebe čekala.:]

4.
Teče ričeňka neveličeňka, skoču, pereskoču,
[:vydajte mene, moja mamočko, za koho ja choču.:]


alebo:
1.
Čom ty neprišol, ked misjac vyjšol,
ja tebe čekala
či koňa nemal, či stešku neznal,
maty nepuskala.

2.
I koňa ja mal, i stešku ja znal
i maty puskala,
najmladša sestra, bodaj nezrosla,
sidelce schovala.

3.
A starša sestra, sidelce znajšla,
koňa osidlala,
idy bratiku do divčinoňky,
što tebe čekala.

4.
Teče ričeňka neveličeňka,
skoču pereskoču,
vydajte mene, moja mamočko,
za koho ja choču.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť