Zahraj, cigán, smutnú pieseň

1.
Zahraj, cigán, smutnú pieseň, nech sa rozplačem,
odišlo mi moje šťastie až za šíru zem.
[:Ej, husle cigána, hrajte mi až do rána,
bo milá len, v srdci má blen, hrajte do rána.:]

2.
Prešlo leto, milej nieto, zostal som len sám.
Šťastie moje odletelo kdesi ku hviezdam.
[:Ej, hora, bučina, kde je moja dievčina,
kade chodí, s kým sa vodí, či ma spomína?:]

3.
Spomína si na šuhajka, na krásne chvíle,
keď sme vili rozmarínek v našej doline.
[:Ej, hora, bučina, spomína si dievčia,
na tie chvíle, na tú lásku, ktorú prežila.:]