Čo sa stalo, ňie tak dávno

Turiec

1.
[:Čo sa stalo, ňie tak davno, ňeďaľeko Oravi?:]
Tam jedna panna chlapcov milovala,
potkalo ju preňešťasťie, o ktorom ňeveďela.

2.
Štiroch chlapcov milovala, piati o tom nevedeu,
zo štirma sa prechadzala po hajičku zeľenom.
Chlapci vi ste švarni, tak im vravievala,
chlapci vi sťe štiria švarni, aľe ja vas oklamem.

3.
[:A ten piati ňebou doma ten služiu u čatloša,:]
urlaub si pitau, žeby ho pusťiľi,
že ma doma švarne ďiouča, že ho navšťiviť musi.

4.
[:Keď sa milá dozvedela, v ustreti mu bežala.:]
"Vitaj mvoj mili, chlapec roztomili,
ti mi podaš pravu ručku a ja ťebe hubičku."

5.
Miľi o tom dobre veďeu, že je ona falešna,
do vrecka siahou, pištoľ viťiahou,
dal jej k srcu jednu ranu, ona sklonila hlavu.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť