V širom poľi hruška odpoľi zeľená

Turiec

1.
[:V širom poľi hruška
odpoľi zeľená,:]
[:pod ňou sa Jaňíček,
pod ňou sa Jaňíček
s Mariškou karti hrá.:]

2.
[:Tak sa oňi hraľi,
ač sa prehrávaľi,:]
[:od veľkej ľúbosťi,
od veľkej ľúbosťi:]
obidva zaspaľi.:]

3.
[:Aňička zaspala
na dubovom příčku:]
[:a Jaňíček zaspau,
a Jaňíček zaspau
na jej bielom ľíčku.:]

4.
[:Prileťeu sláviček,
sadou na jedľičku,:]
[:zobudiu Jaňíčka,
zobudiu Jaňíčka,
Jaňíček Marišku.:]

5.
[:Stávaj, Marka, hore,
už je bielo ráno,:]
[:budem ti rozprávať,
budem ti rozprávať,
čo sa mi sňívalo.:]

6.
[:A mňe sa sňívalo,
že sme spolu spaľi,:]
[:na novej posťeľi,
na novej posťeľi,
robiľi čo chceľi.:]

7.
[:Robiľi čo chceľi,
čo robiť' ňemaľi,:]
[:spraviľi sme chlapca,
spraviľi sme chlapca
a céru sme chceľi.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť