Ťažko tomu kameňu

Podhradie, Turiec

1.
[:Ťažko tomu kameňu, čo pod vodou sluje,:]
[:ešťe ťažšie tomu je,:] [:gdo koho miluje.:]

2.
[:Ja som jedna z tích bola, ja som miluvala,:]
[:zaňehau ma moj miľi,:] [:ostala som sama.:]

3.
[:Ostala som samotná, ak v poli hrdľička,:]
[:ktorá ľieta po poľi,:] [:hľadá sokoľíčka.:]

4.
[:Ach, sokoľe, žltí vták, leť k mvojmu milému,:]
[:skáž mu, dobrí večer dať,:] [:povedz ťíško jemu.:]

5.
[:Že bi prišieu večer k nám, že ho pekňe prosím,:]
[:že ho veľmi rada mám,:] [:že ho v srdci nosím.:]

6.
[:A on mi tak odkázau, že on už ňepríde,:]
[:že si on takuo ďiouča:] [:indeľ hľadať bude.:]

7.
[:Rozpomeň sa, mvoj milí, na prísahu svoju,:]
[:ako si sa prisahau,:] [:stiskau rúčku moju.:]

8.
[:Bolo ťebe ňič ňedbať na prísahu moju,:]
[:mohla si si šanuvať,:] [:tú pocťivosť svoju.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť