Pod Belehradom

Novohrad

1.
[:Pod Belehradom stojí vraní kuoň,:]
a na tom koňi, a na tom koňi fšetok munďier muoj.

2.
[:Chceš, milá, zveďeť, akí obed muoj,:]
pečená konská, voda dunajská, to je obed muoj.

3.
[:Chceš, milá, zveďeť, aká posťeľ má,:]
do lógru staňem, pod hlavu kameň, to je posťeľ má.

4.
[:Chceš, milá, zveďeť, aká spoveď má,:]
spadňem doľ s koňa, hláuka podo mňa. to je spoveď má.

5.
[:Chceš, milá, zveďeť, akí pohrab muoj,:]
bubni bubnujú, Turci strieľajú, to je pohrab muoj.
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť