Ej, tam spod Tater

koleda

1.
Ej, tam spod Tater, spod hoľnyk Tater,
ej, poduchuje hoľny viater.
[:Ej, poduhuje, novine ňeše,
ze še narodžyl v stajňi, v ľeše.:]

2.
V stajynce v ľeše, Pan Jezus maly,
hmury aňo̲lov Mu špjyvaly.
[:Špjyvaly, graly, na vysokošči,
ľudže vitaľi Go z radošči.:]

3.
Kro̲ľu ňebeski, Tobe špjyvome,
bo če nad syčko radži mome.
[:Zaľ, radošč, zyče, ofjarujeme,
navzdy či verňi zostač kceme.:]Hej, tam spod Tater
poľská koleda

1.
Hej, tam spod Tater, spod siwyk Tater,
hej, poduchuje holny wiater.
[:Hej, poduchuje, nowinę niesie,
ze sie narodziył w sopie, w lesie.:]

2.
W stajynce w lesie, Pon Jezus mały,
chóry janiołów Mu śpiywały.
[:Spiywały: „Chwała na wysokości”,
ludzie witali Go z radości.:]

3.
Piyrsi Go byli witać juhasi,
co se po Tatrak łowcę paśli.
[:Zaśli do żłóbka, ka Jezus lezoł,
loddali pokłon fto przybierzoł.:]

4.
Potym stanuli przy żłóbku w koło,
i zaśpiywali na wesoło:
[:„Dobrze, ześ Jezu w Tatrak sie zrodziy!,
bedzies Ty Baco łowcę wodziył”.

5.
Hej, cuzka będzie syto strunami,
portecki biołe z krzesiwami.
[:Na nozki kiyrpce bite cyntkami,
w ronckak ciupażka z łobronckami.:]

6.
Na głowę domy z piórkiym kapelus,
będzie bacowoł mały Jezus.
[:Hej, pod Tatrami, hej! na polanie,
cuwoj nad nami Jezu Panie!:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť