A tam hore pod javorom

Telgárt, Horehronie

1.
[:A tam hore pod javorom,:]
[:ore Ulča s jednim volom.:]

2.
[:Ešče brazdu ňezorala,:]
[:už na ňu mať zavolala.:]

3.
[:Hibaj, Ulča, hibaj domu,:]
[:vidavam ťa, ňeznam komu.:]

4.
[:Vidavam ťa Jaňičkovi,:]
[:v širom poli zbojňičkovi.:]

5.
[:A keď mi sa pobereme,:]
[:ďeže mi bivať buďeme?:]

6.
[:Pod tou horou, pod visokou,:]
[:pod tou skalou, pod širokou.:]

7.
[:Bivali zme ročok i dva,:]
[:požehnal nam Pan Boh sina.:]

8.
[:Keď ho ona kolembaua,:]
[:tak mu ona zaspievaua.:]

9.
[:Hajaj, belaj, sinačku muoj,:]
[:že bis ňebuu jak oťec tvoj.:]

10.
[:Bo tvoj oťec širi zbojňik,:]
[:zna po horach každi chodňik.:]

11.
[:Každi chodňik, aj cesťički,:]
[:kaďe choďil s ňevesťički.:]

12.
[:V noci iďe, v noci priďe,:]
[:ňič dobreho ňedoňese.:]

13.
[:Len košielku viznojenu:]
[:a šabličku skrvavenu.:]

14.
[:Raz mi doňies ručňik praťi,:]
[:ake ňesmiem rozkrucaťi.:]

15.
[:A ja som sa osmeliua,:]
[:ručňičok som rozkruťiua.:]

16.
[:V tom ručňičku rukavička,:]
[:v rukavičke prava ručka.:]

17.
[:Na tej ručke obruč zlata,:]
[:to je obruč mojho brata.:]

18.
[:Janko, Janko, čo si zrobiu,:]
[:veď si mojho brata zabiu.:]

19.
[:Pritma buuo, ňeviďeu som,:]
[:vietrik poviau, ňepočuu som.:]

20.
[:A Jaňiček za dveriami:]
[:visuchuje svoje rani.:]

21.
[:Spievaj, Ulčo, jak spievaua,:]
[:kot si sina kolisaua.:]

22.
[:Veď som mu ja ňespievaua,:]
[:len som mu tak povedaua.:]

23.
[:Zobleč, Ulčo, zobleč šati,:]
[:bo ťi iďem huavu sťaťi.:]

24.
[:Podajťe mi sinka mojho,:]
[:naj poboskam ličko jeho.:]

25.
[:Jedno ličko mu boskaua:]
[:a druhuo mu pokusaua.:]

26.
[:To ťi, sinku, na pamiatku,:]
[:že ťi oťec zrubau matku.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť