Šicko še v poľu zažeľeňelo

1.
Šicko še v poľu zažeľeňelo,
moja pšeňička ňeschodzi,
mala ja chlapca preľubeneho,
aľe už do nas ňechodzi.
[:Abo mi hrajce, abo špivajce,
abo mi život odobirajce.
Naco je take chudobne dzivče
bez pocešeňa na švece.:]

2.
Chodzilo do nas každučku žimu,
už sme śe maľi vedno brac.
Že ja širota, ňemam ňičeho,
ňechce dovoľic jeho mac.
[:Bo on ma poľa, vola i statku,
ja ňemam otca, ja ňemam matku,
Naco je take chudobne dzivče
bez pocešeňa na svece.:]

3.
Ako som sama, bez setri, brata,
ňemam śe kemu žalovac.
Ocec s maceru su na cintiru,
ňemožu slovko povedac.
Aňi ľen slovo, aňi dac radu,
jak mam žic staľe v tim mojim žaľu.
Naco je take chudobne dzivče
bez pocešeňa na svece.
Hudaci hrajce, dzivki špivajce,
a vi parobci hrobi kopajce,
bo mi od žaľu preveľikoho
pukňe śerdečko na dvojo.
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť