Už je ten šohájek na tej vojně

1.
[:Už je ten šohájek na tej vojně,:]
[:mosí execírovat, mosí execírovat
v tej hodonskej kasárně.:]

2.
[:Hodonská kasárna malovaná,:]
[:viděua sem miuého, viděua sem miuého,
jak on sedau na koňa.:]

3.
[:Na koníčka sedau, na vraného,:]
[:jak sa za mnú otočiu, jak sa za mnú otočiu,
šabla spadua na něho.:]