Za našimi humny voda vyviera

1.
Za našimi humny voda vyviera,
starodávny frajer do nej pozerá.
[:Nepozeraj, beťár, do našich dverí,
bol si mi frajerom, už si mi neni.:]

2.
Bol si mi frajerom, aj si ma rád mal,
pomysli si beťár, čo si vykonal.
[:Pomysli si beťar, keď ty mňa vidíš,
že ty za krajšou dievčinou nechodíš.:]