Zaspaua Hanička

Telgárt, Horehronie

1.
Zaspaua Hanička v zelenom haju,
prišou ku nej šuhaj na vranom koňu.
[:Kde si sa tu miui vziau,
čos mňa verne miuovau
a z tej vernej lásky si mňa nahau.:]

2.
Čo sa ti ma miua, čo sa ti stauo,
že to tvojo líčko naraz obladô.
[:Očká už máš zmutenie a líčka ohladenie,
povedz mi ma miua, kto chodí k tebe.:]

3.
Kto chodí, chodievau, veď ty dobre znáš,
že tie mojo líčka obľadli naraz.
[:Budem ťa ja spomínať, ale aj tiež preklínať,
mohlo mi dobre buď, mohla sa vydať.:]