Šivy koň

Malá Franková

1.
Šivy koň, šivy koň, maľuvane ľušňe,
[:ej, přidž, Jaňicku, do nos, kiet mi mama ušňe.:]

2.
Přijdž Jaňicku šmialo, kiet v okienku šano,
[:ej, kiet v okienku sloma, to mamuša doma.:]

3.
Šivy koň, šivy koň, jacy popelaty,
[:ej, ňefcom m)e džefcynta, ze jo ňe bogaty.:]

4.
Ze šivym koňickem npjľepso furmanka,
[:ej, z chudobnej džefcyny nojľepsa kochanka.:]

5.
Poviadajum na mňe na frankovej coši,
[:ej, ze še mi fartusek na břusku podnoši.:]

6.
Podnoši, podnoši, bof go krochmoľila,
[:ej, co komu do tego, hoč byf tako byla.:]