Tajily še, tajily

Malá Franková

1.
Tajily še, tajily krupy pod přikryvkom,
[:tak i jo še tajila, zakľa bylaf džyfkom.:]

2.
Tajily še, tajily, vytajyly kota,
[:vysel hlopiec na murek i zavolal: "Tata!":]

3.
Ej, tato moj, tato moj. usyjze mi kierpce,
[:ej bo jo či ňepudym bosu ku frejierce.:]

4.
Jo ku malyj ňepudym, a ku vieľkiej ňešmiem,
[:bo by še mňe pytala, cymu doma ňešpiem.:]