Dživečko, jagoda

Oščadnica, Kysuce

1.
Dživečko, jagoda,
vzyna mi ce voda
a či voda, či ogyň
čich ce ňebyl hodyn.

2.
Podem zaň, podem zaň,
trebaz mi ňedajom
a s takich povaľačov
gazdove byvajom.