Proč maleno, proč nerodíš

1.
[:Proč maleno, proč nerodíš?
Snad sa teho sucha bójíš.:]

2.
[:Proč bych sa já sucha báua,
šak sem dycky rodívaua.:]

3.
[:Šak sem dycky rodívaua
kyseuýma malenama.:]