Ore šohaj, ore

z Kopanic

1.
[:Ore šohaj, ore
na vysokéj hore,:]
[:jeho žlté vlásky,:]
jeho žlté vlásky
veter prefukuje.

2.
[:Jeho žlté vlásky
peknú barvu majú,:]
[:z daleka dzievčence,:]
z daleka dzievčence
za ním pozierajú.