Hrajte mně, husličky

1.
Hrajte mně, husličky,
z javora deštičky,
jak ste mně hrávaly
u mojej mamičky.

2.
Hrajte mně, husličky,
z javora ťatého,
jak ste mně hrávaly
u tatíčka mého.

3.
Tatíček, mamička
pěkně mně zpívali,
nemožu zapomnět,
jak ste mně hrávaly.