Na kopčoku balzamovom

1.
Na kopčoku balzamovom,
pri mesiačku ligotavom,
mladý párik sa verne miluje,
rodina im v tom zbraňuje.

2.
Bráni otec, bráni mati,
bráni otec, bráni mati, mati,
nesmieme sa milovati.