Poďme spať, poďme spať

1.
Poďme spať, poďme spať, už je k polnoci,
každý si svú milú drží v náručí.
Keď ju pustí z ručičiek, dá jej tisíc hubičiek,
odprevadí si ju až po hájiček.

2.
V zelenom hájičku jedna mala dve
červené jabĺčka, jedno dala mne.
Keď mi mala druhé dať, začala sa vymlúvať,
že nemá, že nedá, že by bolo zle.