Majster, vyplať ma

1.
Majster, vyplať ma,
robeť nebudem,
našiel som si švárne dievča,
ženeť sa budem.

2.
Ja ťa vyplatím,
aj ťa namlátim,
aj ti tvoje mladé kosti
na prach obrátim.