Keď som išieu včera večer z vohľadou

1.
Keď som išieu včera večer z vohľadou,
všetke dievky zametali pred domom,
každá sa ma spytovala, jaj, Janík, kde si bol,
a ja som im odpovedať nemohol.