Keď sa ruža rozkvituje

1.
Keď sa ruža rozkvituje, trhať sa môže,
keď má dievča šesnásť rokov, vydať sa môže.
[•:Ja sa ešte, ja sa ešte, ja sa nevydám,
ja milého, ja milého, ja na vojne mám.:]

2.
[:Ide Janík hore dvorom na vranom koni,:]
[:ide Janík hore dvorom na vranom koni,
podajže mi milá, za pohár vody.:]

3.
[:A ja by ti aj podala, koňa sa bojím,:]
[:a ja by ti aj podala, koňa sa bojím,
neboj sa ho moja milá, veď na ňom sedím.:]

4.
Never dievča mládencovi v svete žiadnemu,
ani svojmu miláčkovi najvernejšiemu,
[:mládenec ťa vyskusuje v najkrajšom kvete
a vy chudobné dievčence o tom neviete.:]