Dedinka moja premilá

1.
Dedinka moja premilá,
v kerej som sa zrodeu,
v nej chcem žiť, v nej aj umreť,
v nej byť pochovaný.

2.
Tam býva moja milenka,
kerá ma miluje,
ona mi súženie povie
a ja jej zas svoje.

3.
Poď sem, má drahá, milenka,
ja ti niečo poviem,
nám rodičia lásku bránia,
nemôžeme byť svoji.

4.
Nám lásku nikto nezabráni,
ani tá čierna zem,
pôjdeme k rieke hlbokej,
skočíme tam do nej.

5.
Keď prišli k rieke hlbokej,
vlny sa valili,
milenci sa poľúbili,
do vody skočili.

6.
A v tej vodičke hlbokej
vlnky sa hádzali,
ruky v ruke si držali
a sladko driemali.

7.
A vy naši rodičovia,
čo čiľ z toho máte,
lásku ste nám zbraňovali
a teraz nariekate.