Čo sa stať malo

1.
Čo sa stať malo, už ma sklamalo,
už môj najmilejší chodí k inej,
k inej a mňa zanahal,
že ma viacej milovať nebude.

2.
Čo si ja zrobím, z mosta sa zhodím,
z mosta do Váhu hlbokého,
bo nemám nádej milovať ďalej,
na tom svete žiadneho.