Až tam dolu, pri Dunajku

1.
Až tam dolu, pri Dunajku,
tam sa bijú pre frajerku,
[:pre kerú, za kerú,
kerá mala peknú sukňu v nedeľu.:]

2.
Kto neverí, nak tam beží,
ešte šabľa pri ňom leží,
[:šablička krvavá,
umýva ju jedna panna slzama.:]