Dajteže nám, dajte

Zázrivá, Orava

1.
Dajteže nám, dajte, čo nám máte dať,
lebo nám je zima, pod oblôčkom stáť,
[:máme malé kožúšteky, oziaba nás v palúšteky,
dajteže nám, dajte, čo nám máte dať.:]

2.
A ak nám idete, moc koláčov dať,
ideme si domov obrusčisko vziať,
[:bo nemáme iba šatky, vrátime sa domov spiatky
a potom si dáme všetko na chrbát.:]


Fonetický zápis

Dajťeže nám, dajťe
Zázrivá, Orava

1.
Dajťeže nám, dajťe, ču̯o nám máťe dať,
lebo nám je zima, pot obu̯očkom stáť,
[:máme malé kožúšťeki, oza̋ba nás v palúšťeki,
dajťeže nám, dajže, ču̯o nám máťe dať.:]

2.
A ak nám iďeťe, moc kou̯áčof dať,
iďeme si domu̯of obrusčisko vza̋ť,
[:bo nemáme iba šatki, vráťime sa domu̯of spa̋tki
a potom si dáme šetko na chrbát.:]