Hore tým Komjatným

1.
Hore tým Komjatným pekne sa zohrieva,
[:prečo ca šuhajko, prečo ca šuhajko hlávka poboľieva.:]

2.
Hlavička ma boľí, má ma prečo boľec,
[:ľebo já nemvožem, ľebo já nemvvožem každému vyhovec.:]