V tých štiavnický pustých horách

štiavnická pieseň, Hont

1.
V tých štiavnický pustých horách
klášter stavajú, klášter stavajú, klášter stavajú.
Mramorové okianečká doňho dávajú,
doňho dávajú, doňho dávajú.
Mramorové okianočka, železné rámy,
železné rámy, železné rámy.

2.
Povedalao švárne dzievča, že pôjdze s nami,
že pôjdze s nami, že pôjdze s nami.
A tá jeho stará máci nám ho nechce dác,
nám ho nechce dác, nám ho nechce dác.

Že je ono ešče mladé krávy dójévac,
krávy dójévac, krávy dójévac