Povedal mi sláviček

Horná Maríková, Horné Považie

1.
Povedal mi sláviček, že už ide Janiček
[:po luce, po zelenej, k svojej milej, premilenej.:]

2.
[:Odpadla mi šablička z mojho koňa Šimlička,:]
[:choď mi ju, milá, podať, ja musím mašírovať.:]

3.
[:A keď mu hu dávala, tak žalostne plakala,:]
[:a čo ťa, milý, po mne, ja doma, ty na vojne.:]


alebo:
štiavnická pieseň

1.
Povedal mi sláviček, že už idze Janiček
[:po luke, po zelenej, k svéj milej, premilenej.:]

2.
Odpadla mu šablička z jeho koňa Šimlička,
[:pój mi ju milá podac, já musím mašírovac.:]

3.
A keď ma ty rada máš, popredaj ty co dze máš,
[:popredaj vinohrady, vyvedz ma, milá, z vojny.:]

4.
Vinohrady nepredám, lebo ich tu rada mám,
[:vínečko rada pijem, pálené nevylejem.:]