Tichý vetrík po doline veje

1.
Tichý vetrík po doline veje,
slniečko sa spoza hory smeje,
[:biela ruža v poli sa rozvíja,
ach, Bože môj, však som nešťastlivá.:]

2.
Hoci leto žiari v plnom kvete,
mňa neteší už nič na tom svete,
[:neteší ma vonku, ani dnuká,
moje srdce od žalosti puká.:]

3.
Spoza mraku vyšiel mesiac zlatý,
i môj milý zo sveta sa vráti,
[:možno v jeseň a možno až v zime,
dá Boh, naša láska sa zas príjme.:]