Sobotište, pekné mesto

Nitriansko

1.
Sobotište, pekné mesto, pod ním chodníček,
vyprevaď ma, moja milá, svíti mesíček.

2.
Sviť, mesíčku, poľahúčku do dňa bílého,
až ja pôjdem od dievčatka černookého.

3.
Sviť, mesíčku, poľahúčku až na ten náš dvor,
nemysli si, moja milá, že ja budem tvoj.