Báno mi je, báno

1.
Báno mi je, báno, nebol šuhaj dávno.
Či je to tak dávno, ako včera ráno?

2.
Včera, veď len včera dievča pomiloval,
už mu lístok prišiel, aby maširoval.

3.
Mašir, chlapci, mašir, na kone sadajte,
tie svoje frajerky Bohu porúčajte.

4.
Bohu ťa porúčam, ščastie ti vinšujem,
za frajerskú lásku pekne ti ďakujem.

5.
Maširuj, maširuj, Pán Boh ti pomáhaj,
keď vymaširuješ, domov sa ponáhľaj.

6.
Vojačku, vojačku, ty mladý vojačku,
musíš maširovať v devätnástom rôčku.

7.
Jak Muráň Muráňom, nebola som na ňom
a teraz musím ísť za švárnym šuhajom.