Čudujem še, moj najmilši

1.
Čudujem še, moj najmilši, o cebe,
s druhu ši še rok poznaval v mej dobe.

2.
A sam neznaš, co v tvem sercu ce čeka,
že tvuj rozum za druhima uceka.

3.
Pekne prosim, navrac ti mi perstenek,
tu maš hustku i žeľeny tvuj vienek.

4.
Kebys’ ty znal mojho serca ceškosci,
a mej duši prevelike trapnosci.

5.
A snad by ši še nade mnu sľutoval,
mne, hudobnu sirotečku ľuboval.