Frajere mojo dva

1.
Frajere mojo dva, šumňi sce obidva,
aňi sama ňeznam, kereho ľubic mam.

2.
Či teho peršeho, či teho druheho,
či teho treceho, co pujdzem za ňeho.

3.
Dobre mi Pan Boh dal s troma frajerami,
s jednim še pohňevam, s druhim še smirami.

4.
S jednym še pohňevam, s druhim še povadzim
a teho treceho nikdy ňezohabim.