Hej, Slováci

Na poľský nápev napísal text Samo Tomášik

1.
Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije,
dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije,
Žije, žije duch slovenský, bude žiť naveky,
[:hrom a peklo, márne vaše proti nám sú vzteky.:]

2.
Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny,
nesmie nám ho teda vyrvať na tom svete žiadny.
A nechže je toľko zloby, koľko čertov v pekle,
[:Boh je s nami, kto proti nám, toho parom zmetie.:]

3.
I nechže sa aj nad nami hrozná búrka vznesie,
skala puká, dub sa láme a zem nech sa trasie.
My stojíme stále pevne ako múry hradné,
čierna zem pohltí toho, kto odstúpi zradne.:]