Išiel som do domu

1.
Išiel som do domu: čo robíte?
Či mi to dievčatko ozaj dáte?
Ja ti nedám, perín nemám,
ach, Bože, prebože, čo robiť mám.

2.
Išiel som na faru: čo robíte?
Či ma s tým dievčatkom posdávate?
Neposdávam, a len kapláň,
ach, Bože, prebože, čo robiť mám.

3.
Išiel som do školy: čo robíte?
Či mi tie ohlášky napíšete?
Nenapíšem, pera nemám,
ach, Bože, prebože, čo robiť mám.

4.
Išiel som do mlyna: čo robíte?
či mi tú pšeničku zomeliete?
Nezomeliem, pytla nemám,
ach, Bože, prebože, čo robiť mám.

5.
Išiel som k pánovi: čo robíte?
Či mi tie peniažky dneska dáte?
Veru nedám, ebo nemám,
ach, Bože, prebože, čo robiť mám.