Jaj, beda, jaj, beda mne

Liptov

1.
Jaj, beda, jaj, beda mne, [:jaj, beda, jaj, beda mne.:]
Ej, výňďže ty, ženička, vyňďže ty proti mne, vynďže ty proti mne.

2.
Jaj, akoby ja vyšla proti korheľovi, proti korheľovi,
ej, čo mi prepil žito ešte na koreni, ešte na koreni.

3.
Jaj, a čoby len žito, ale kone, voly, ale kone, voly,
ej, i sukňu zelenú, čo mi bola k vôli, čo mi bola k vôli.