V našom dvore ruža kvitne

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
[:V našom dvore ruža kvitne,
ja ju trhať nebudem,:]
[:keď ja nemám, keď ja nemám,
po mej vôli, čo ja chcem.:]

2.
[:Dosiaľ ste mi vravievali,
dievka moja, nechcú ťa,:]
[:a už teraz mi vravíte,
za beťára nedám ťa.:]

3.
[:Čo som chcela aj ľúbila,
za toho ma nedali,:]
[:len že ste mi na srdiečko,
kremienčok zavalili.:]

4.
[:Ani mi ho neodvalia,
neodvallia do smrti,:]
[:čo som chcela, aj ľúbila,
ľúbiť budem naveky.:]